Biolight är baserad på avancerad teknik som med hjälp av rött och infrarött pulserande ljus påskyndar kroppens egen kapacitet till läkning samt tillför kraft och uthållighet till hästens muskler.

Man kan använda biolight innan träning för att tillföra musklerna energi och syre, det ökar blodgenomströmningen och bidrar till ökad kraft och bättre uthållighet.

Inflammation i knäleder är en vanlig åkomma såväl bland hopphästar som bland trav- och galopphästar.Biolight hämmar inflammationen mycket effektivt, lindrar smärtan raikalt, och dranerar bort slaggprodukter som samlas i och runt den inflammerade leden och bildar ödem.

Inflammation  - Tendinit - i ytliga eller djupa böjsenan är mycket vanligt bland de flesta aktiva hästar och är svårläkt. Biolight hämmar inflammationen och stillar smärta, så att hästen snabbare kan vara tillbaka till sin fulla potential.

Gaffelbandsskador, muskelsmärta, sår, ödem, svullnader och hudinfektioner  även det ett vanligt och svårläkt problem som kan använda biolight till. 

Hos mig finns möjlighet att hyra en biolight för att mer effektivt och billigare kunna behandla sin häst

Tänk på att det är 96 timmars karens

Tillagd i varukorgen